• مراکز درمانی طرف قرارداد
  • جستجوی نزدیکترین مراکز درمانی
   طبقه بندی :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز درمانی
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 499 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان طبقه بندی استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 بیمارستان بهبود بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان بهبود
   2 بیمارستان بین المللی تبریز بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان بین المللی تبریز
   3 بیمارستان شفا بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شفا
   4 بیمارستان شمس بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شمس
   5 بیمارستان شهریار بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شهریار
   6 بیمارستان شهید محلاتی بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شهید محلاتی
   7 بیمارستان کلیوی امیرالمومنین بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان کلیوی امیرالمومنین
   8 بیمارستان نور نجات بیمارستان ها  آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان نور نجات
   9 مرکز جراحی های محدود آبان پزشکان و سایر مراکز درمانی  آذربایجان شرقی / تبریز مرکز جراحی های محدود آبان
   10 مرکز چشم پزشکی حکیمان نور پزشکان و سایر مراکز درمانی  آذربایجان شرقی / تبریز مرکز چشم پزشکی حکیمان نور
   11 مرکز چشم پزشکی حکیمان نور چشم پزشکی  آذربایجان شرقی / تبریز مرکز چشم پزشکی حکیمان نور
   12 مرکز چشم پزشکی مهر پزشکان و سایر مراکز درمانی  آذربایجان شرقی / تبریز مرکز چشم پزشکی مهر
   13 مرکز چشم پزشکی مهر چشم پزشکی  آذربایجان شرقی / تبریز مرکز چشم پزشکی مهر
   14 بیمارستان آذربایجان بیمارستان ها  آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان آذربایجان
   15 بیمارستان شفا بیمارستان ها  آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان شفا
   16 بیمارستان صولتی بیمارستان ها  آذربایجان غربی / ارومیه بیمارستان صولتی
   17 دندانپزشکی دکتر اصغر کاظمی تازه شهری دندانپزشکی  آذربایجان غربی / ارومیه دندانپزشکی دکتر اصغر کاظمی تازه شهری
   18 دندانپزشکی دکتر جواد مایانلو دندانپزشکی  آذربایجان غربی / ارومیه دندانپزشکی دکتر جواد مایانلو
   19 دندانپزشکی دکتر زهرا برنا دندانپزشکی  آذربایجان غربی / ارومیه دندانپزشکی دکتر زهرا برنا
   20 دندانپزشکی دکتر شهناز نیری دندانپزشکی  آذربایجان غربی / ارومیه دندانپزشکی دکتر شهناز نیری
 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان