• مسئولیت حرفه ای

   معرفی بیمه نامه

   مسئولیت حرفه ای

   این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی و جانی یا هر دو به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده میکنند، پوشش می دهند.

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان