×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • بیمه حوادث

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   تعهدات بیمه نامه طرح/ الف

   فوت در اثر حادثه : 100.000.000 ریال

   نقص عضو و از کارافتادگی : 100.000.000 ریال

   هزینه پزشکی در اثر حادثه : 1.000.000 ریال

   حق بیمه سالانه هر نفر​ با احتساب مالیات و عوارض در طرح/ الف نوع یک مبلغ 120.000ریال

   حق بیمه سالانه هر نفر با احتساب مالیات و عوارض در طرح/ الف نوع دو مبلغ 140.000ریال

   تعهدات بیمه نامه طرح/ ب

   فوت در اثر حادثه : 150.000.000 ریال

   نقص عضو و از کارافتادگی : 150.000.000 ریال

   هزینه پزشکی در اثر حادثه : 1.500.000 ریال

   حق بیمه سالانه هر نفر با احتساب مالیات و عوارض در طرح/ ب نوع یک مبلغ 180.000 ریال

   حق بیمه سالانه هر نفر با احتساب مالیات و عوارض در طرح/ ب نوع دو مبلغ 210.000 ریال

   تعهدات بیمه نامه طرح/ ج

   فوت در اثر حادثه : 200.000.000 ریال

   نقص عضو و از کارافتادگی : 200.000.000 ریال

   هزینه پزشکی در اثر حادثه : 2.000.000 ریال

   حق بیمه سالانه هر نفر با احتساب مالیات و عوارض در طرح/ ج نوع یک مبلغ 240.000 ریال

   حق بیمه سالانه هر نفر با احتساب مالیات و عوارض در طرح/ ج نوع دو مبلغ 280.000 ریال