×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • بیمه درمان

   راهنمای دریافت خسارت

   1. ارسال مدارک درمانی توسط بیمه شده
   2. آنالیز و بررسی پرونده درمانی توسط پزشک معتمد شرکت بیمه میهن
   3. تائید پزشک معتمد
   4. ثبت حواله خسارت
   5. پرداخت الکترونیکی خسارت
   6. بایگانی مدارک

   فرایند دریافت خسارت

   فرآیند خسارت در قسمت معرفی بیمه نامه -فایل های پیوست موجود می باشد.