• آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن (سهامی عام) ثبت شده به شماره 330902 و شناسه ملی 10103698106

   آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن (سهامی عام) ثبت شده به شماره 330902 و شناسه ملی 10103698106
   به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه میهن(سهامی عام)، مورخ 1396/11/28 و مجوز شماره 964/377330-094 مورخ 1396/11/15 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 9640261993 مورخ 06/26/ 1396 بیمه مـرکزی ج.ا.ا ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 802,922,000,000 ریال به مبلغ 1,500,000,000,000 ریال، منقسم به 1,500,000,000سهم 1،000 ریالی به‌شرح زیر افزایش یابد:
   1. سرمایه فعلی شرکت : 802,922,000,000 ریال
   2. مبلغ افزایش سرمایه : 697,078,000,000 ریال
   3. مبلغ سرمایه پس از افزایش : 1,500,000,000,000 ریال
   4. ارزش اسمی هر سهم : 1،000 ریال
   5. تعداد سهام عرضه شده : 697,078,000 سهم
   6. نوع سهم : عادی با نام
   7. محل افزایش سرمایه : افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
   697,078,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
   8. موضوع افزایش سرمایه :
   رعایت الزامات مصوبه مورخ 95/11/24 هیات وزیران درخصوص حداقل سرمایه برای موسسات بیمه غیردولتی .
   9. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1396/11/28 تعداد 86 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد . بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
   10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
   11. مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.
   12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
   - سهامدارانی که به‌موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد ، به حساب شماره 236738951 این شرکت نزد بانک رفاه شعبه 1166 واریز و رسید بانکی مربوطه را به‌انضمام گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران -خیابان خالداسلامبولی – نبش خیابان بیست و هشتم – پلاک 90 – شرکت بیمه میهن (سهامی عام) – کدپستی 1511916413 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
   - سهامدارانی که به‌موجب گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران - خیابان خالداسلامبولی – نبش خیابان بیست و هشتم – پلاک 90 – شرکت بیمه میهن (سهامی عام ) - کدپستی 1511916413 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
   تذکر :عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد .
   13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت .
   14. حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد .
   نکات مهم:
   - مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
   - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
   - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
   - با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید .
   تذکر : با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت .
   - سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه‌شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.mihaninsurance.com مراجعه و یا با شماره تلفن87795000 تماس حاصل نمایند.
   - گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.mihaninsurance.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.


   فایل پیوست
 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان