×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • سرمایه گذاری بیمه میهن در حوزه آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی

   سرمایه گذاری بیمه میهن در حوزه آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی

   سرمایه گذاری بیمه میهن در حوزه آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی

   دوره آموزشی بازاریابی بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه میهن در شهر تهران برگزار شد.

   دوره آموزشی بازاریابی بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه میهن با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان استان های تهران،البرز،گیلان ،مازندران ،سمنان و مرکزی در شهر تهران برگزار شد.
   @mihaninsurance_co
   www.mihaninsurance.com