×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • تداوم دوره های بازآموزی فنی در بیمه میهن

   تداوم دوره های بازآموزی فنی در بیمه میهن

   تداوم دوره های بازآموزی فنی در بیمه میهن

   در ادامه برنامه های آموزشی شرکت بیمه میهن سومین دوره آموزش فنی بیمه های آتش سوزی و چهارمین دوره آموزش بیمه های اتومبیل برگزار شد.

   در ادامه برنامه های آموزشی شرکت بیمه میهن سومین دوره آموزش فنی بیمه های آتش سوزی در ساختمان مرکزی شرکت بیمه میهن با حضور کارشناسان فنی استان تهران و چهارمین دوره آموزش بیمه های اتومبیل در منطقه چهار کشوری با حضور کارشناسان شهر های کرمانشاه ، کردستان، ایلام ، لرستان ، بروجرد، همدان، مرکزی و اسلام آباد غرب در شعبه کرمانشاه برگزار شد.