×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • دوره بازآموزی بیمه های اتومبیل در اصفهان برگزار شد

   با حضور اساتید و مدیران بیمه میهن

   دوره بازآموزی بیمه های اتومبیل در اصفهان برگزار شد

    دوره بازآموزی بیمه های اتومبیل در اصفهان برگزار شد

   در راستای توانمندسازی و آموزش کارکنان و شبکه فروش بیمه میهن، دوره بازآموزی بیمه های اتومبیل در شعبه اصفهان برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی بیمه میهن، در ادامه رویکرد جدید آموزشی این شرکت، دوره بازآموزی بیمه های اتومبیل با حضور اساتید ومدیران شرکت بیمه میهن و با مشارکت روسا و کارکنان منطقه ٣ کشوری این شرکت شامل شعب اصفهان، شهرکرد، شیراز، بوشهر،یاسوج و اهواز در محل شعبه اصفهان شرکت بیمه میهن برگزار شد.