×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • برنامه جدی بیمه میهن در توانمندسازی و آموزش کارکنان و شبکه فروش

   برنامه جدی بیمه میهن در توانمندسازی و آموزش کارکنان و شبکه فروش

   برنامه جدی بیمه میهن در توانمندسازی و آموزش کارکنان و شبکه فروش

   در ادامه رویکرد جدید بیمه میهن در اجرای برنامه های آموزشی، کلاس آموزش بیمه های آتش سوزی با مشارکت تمام کارشناسان فنی ستادی، در دفتر مرکزی شرکت بیمه میهن برگزار شد.


   به گزارش روابط عمومی بیمه میهن ،در ادامه رویکرد جدید این شرکت در اجرای برنامه های آموزشی، کلاس آموزش بیمه های آتش سوزی با مشارکت تمام کارشناسان فنی ستادی، در دفتر مرکزی شرکت بیمه میهن برگزار شد.
   شرکت کنندگان پس از گذراندن این دوره گواهی آموزشی دریافت خواهند کرد.