×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • رویکرد جدید بیمه میهن در توانمندسازی و اموزش کاربردی کارکنان و شبکه فروش

   رویکرد جدید بیمه میهن در توانمندسازی و اموزش کاربردی کارکنان و شبکه فروش

   رویکرد جدید بیمه میهن در توانمندسازی و اموزش کاربردی کارکنان و شبکه فروش

   به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه میهن اولین دوره آموزشی کارشناسی خسارت بیمه های اتومبیل در ساختمان مرکزی شرکت بیمه میهن برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه میهن اولین دوره آموزشی کارشناسی خسارت بیمه های اتومبیل در ساختمان مرکزی شرکت بیمه میهن برگزار شد.
   توانمند سازی منابع انسانی و شبکه فروش از اولویت های کاری مدیرعامل جدید بیمه میهن عنوان شده است.
   در این طرح که برای نخستین بار در بیمه میهن تجربه می شود تمامی کارشناسان و روسای شعب و واحدهای اجرایی شرکت، در ٥ منطقه کشوری تقسیم بندی شده و آموزش های تخصصی کاربردی در حوزه های فنی ، مالی و بازاریابی را فرامی گیرند.
   گالری