×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • کارگاه تخصصی بازاریابی و‌ فروش توسط بیمه میهن برگزار شد

   کارگاه تخصصی بازاریابی و‌ فروش توسط بیمه میهن برگزار شد

   کارگاه تخصصی بازاریابی و‌ فروش توسط بیمه میهن برگزار شد

   به گزارش روابط عمومی ، مجید بنویدی در کارگاه تخصصی بازاریابی و‌فروش که توسط بیمه میهن برگزار شده بود بر توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های حرفه ای تأکید نمودند

   به گزارش روابط عمومی ، مجید بنویدی در کارگاه تخصصی بازاریابی و‌فروش که توسط بیمه میهن برگزار شده بود بر توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های حرفه ای تأکید نمودند و به این نکته اشاره داشتند که یکی از مزیت های رقابتی شبکه فروش هر شرکت بیمه می تواند میزان آگاهی آنها از مسایل فنی بیمه و روش های نوین بازاریابی باشد.ایشان تأکید نموند عامل اصلی موفقیت یک شرکت بیمه و تداوم آن ،ارتباط مستقیم با توان فنی و حرفه ای نیروهای انسانی آن شرکت شامل کارکنان ونمایندگان دارد و قطعا آینده بازار رقابتی صنعت بیمه متعلق به شرکتهایی خواهد بود که برای توانمند سازی نیروهای خود سرمایه گذاری مناسب کرده باشند.مدیرعامل بیمه میهن در راستای برنامه های فروش ضمن تأکید بر فروش متوازن و به دور از هیجانات بازار نوید رشد قابل توجه فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن را در راستای برنامه ریزی های تیم فروش بیمه میهن به نمایندگان دادند و عامل اصلی انتظار این رشد در آینده را طراحی محصولات جدید و ترکیبی د راین رشته بیمه ای دانستند.

   این دوره آموزشی و انگیزشی در روزهای ۵ و۶ مهرماه توسط بیمه میهن برای تیم فروش بیمه میهن برپا گردید و در آن در مورد مهارتهای نوین بازاریابی و فروش برای نمایندگان و همچنین مدیران شعب و ستاد مرکزی مطرح شد.

   گالری