×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • پرداخت 527 میلیارد ریال خسارت

   پرداخت 527 میلیارد ریال خسارت

   پرداخت 527 میلیارد ریال خسارت

   از تاریخ 1/10/96 لغایت 31/4/97 بیش از 2100 پرونده خسارت به مبلغ 527 میلیارد ریال در رشته بیمه شخص ثالث پرداخت گردیده است.

   به گفته معاون فنی بیمه های غیرزندگی شرکت بیمه میهن:

   با تغییر مدیریت در شرکت بیمه میهن به منظور انجام تعهدات معوق شده شرکت در قبال زیاندیدگان از تاریخ 1/10/96 لغایت 31/4/97 بیش از 2100 پرونده خسارت به مبلغ 527 میلیارد ریال در رشته بیمه شخص ثالث پرداخت گردیده است. ضمناً افزایش نسبت خسارت در رشته مذکور به دلیل کاهش پرتفوی این رشته در جهت اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت بوده است بدیهی است با کاهش تعهدات و رشد پرتفوی مناسب شرکت نسبت خسارت در 6ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری خواهد داشت.