×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • جناب آقای دکتر رحیم لوی بنیس با مدیران و نمایندگان شعبه اصفهان دیدار کردند

   بازدید رئیس هیات مدیره بیمه میهن از شعبه اصفهان

   جناب آقای دکتر رحیم لوی بنیس با مدیران و نمایندگان شعبه اصفهان دیدار کردند

   جناب آقای دکتر رحیم لوی بنیس با مدیران و نمایندگان شعبه اصفهان دیدار کردند

   جناب دکتر رحیم لوی بنیس ضمن بازدید از شعبه و جلسه با نمایندگان راجع به مشکلات و رفع موانع پیش روی شرکت و شعبه اصفهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارها و نوید روزهای پیش روی بسیار خوبی را به نمایندگان و پرسنل سرپرستی دادند

   جناب دکتر رحیم لوی بنیس ضمن بازدید از شعبه و جلسه با نمایندگان راجع به مشکلات و رفع موانع پیش روی شرکت و شعبه اصفهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارها و نوید روزهای پیش روی بسیار خوبی را به نمایندگان و پرسنل سرپرستی دادند
   ضمنا ایشان عنوان نمودند ارتقا سطح توانگری و مالی شرکت در ماههای آتی, اصلاح حدود اختیارت و گسترش و توانمند سازی شبکه فروش در جهت جذب پرتفوی با اعمال مدیریت ریسک از اهداف و اولویت های مهم مدیریت و دیگر عوامل میباشد.
   در ضمن از نمایندگان و پرسنل شعبه خواستار همدلی و تلاش در جهت پیشبرد اهداف شرکت شدند

   گالری