×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • جلسه مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی در محل سرپرستی استان قزوین

   جلسه مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی در محل سرپرستی استان قزوین

   جلسه مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی در محل سرپرستی استان قزوین

   جلسه مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی در محل سرپرستی استان قزوین

   جلسه مشترک مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی به همراه آقایان عزیزی معاون بیمه های غیر زندگی و‌احمدیان مشاور مدیر عامل در محل سر‌پرستی استان قزوین با حضور مدیر استان و همچنین نمایندگان استان قزوین برگزار شد

   جلسه مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی در محل سرپرستی استان قزوین

   جلسه مشترک مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی به همراه آقایان عزیزی معاون بیمه های غیر زندگی و‌احمدیان مشاور مدیر عامل در محل سر‌پرستی استان قزوین با حضور مدیر استان و همچنین نمایندگان استان قزوین برگزار شد

   در این جلسه مسائل موجود در زمینه فروش بیمه نامه ها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط رو‌به رشد شرکت و همچنین افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن و به طبع آن افزایش رتبه بندی شرکت و‌با توجه به صنعتی بودن منطقه راهکارهای ویژه ای برای کسب پرتفو به مدیران شعبه و نمایندگان گوشزد شده و‌بر تکنیکهای فروش و گسترش ویژه شبکه فروش تاکید گردید

   همچنین به نمایندگان و‌مدیران در زمینه فروش بیمه نامه های عمر علی الخصوص بیمه هما تاکید شد و‌راهکارهای ویژه ای برای کسب اطلاعات و شرکت در مناقصات به نمایندگان و‌مدیران ارائه شد.

   گالری