×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • جلسه سالگرد تاسیس بیمه میهن

   جلسه سالگرد تاسیس بیمه میهن

   جلسه سالگرد تاسیس بیمه میهن

   جلسه سالگرد تاسیس بیمه میهن

   به مناسبت نهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه میهن جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی، معاونین، مدیران ستادی و مدیران شعب برگزار شد.
   در این جلسه طی معرفی حضوری مدیران شعب به مدیر محترم عامل جناب آقای بنویدی در مورد مسائل جاری شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و همچنین برنامه های شرکت مرور شد و برنامه های آتی شرکت تا پایان سال جهت تولید پرتفو مقرر گردید.
   همچنین از یکی از محصولات بیمه ای شرکت بیمه میهن توسط مدیر محترم عامل جناب آقای بنویدی و معاونت بیمه های عمر جناب آقای صدریه رونمایی شد.


   به مناسبت نهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه میهن جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای بنویدی، معاونین، مدیران ستادی و مدیران شعب برگزار شد.
   در این جلسه طی معرفی حضوری مدیران شعب به مدیر محترم عامل جناب آقای بنویدی در مورد مسائل جاری شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و همچنین برنامه های شرکت مرور شد و برنامه های آتی شرکت تا پایان سال جهت تولید پرتفو مقرر گردید.
   همچنین از یکی از محصولات بیمه ای شرکت بیمه میهن توسط مدیر محترم عامل جناب آقای بنویدی و معاونت بیمه های عمر جناب آقای صدریه رونمایی شد.

   گالری