• جناب آقای محمدشهامی فرد به سمت مدیر منابع انسانی برگزیده شدند

   جناب آقای محمدشهامی فرد به سمت مدیر منابع انسانی برگزیده شدند

   جناب آقای محمدشهامی فرد به سمت مدیر منابع انسانی برگزیده شدند

   جناب آقای محمدشهامی فرد به سمت مدیر منابع انسانی برگزیده شدند

   طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم شرکت بیمه میهن ،جناب آقای محمدشهامی فرد به سمت مدیر منابع انسانی منصوب شدند.

   طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم شرکت بیمه میهن ،جناب آقای محمدشهامی فرد به سمت مدیر منابع انسانی منصوب شدند

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان