• جناب آقای مسعود محمدی به سمت معاون پشتیبانی برگزیده شدند

   جناب آقای مسعود محمدی به سمت معاون پشتیبانی برگزیده شدند

   جناب آقای مسعود محمدی به سمت معاون پشتیبانی برگزیده شدند

   جناب آقای مسعود محمدی به سمت معاون پشتیبانی برگزیده شدند

   طی حکمی از سوی مدیر محترم عامل جناب آقای بنویدی جناب آقای مسعود محمدی به سمت معاون پشتیبانی شرکت برگزیده شدند

   طی حکمی از سوی مدیر محترم عامل جناب آقای بنویدی جناب آقای مسعود محمدی به سمت معاون پشتیبانی شرکت برگزیده شدند

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان