• میهن مبلغ 2.847.603.512ریال غرامت عمر تلفیقی پرداخت کرد

   غرامت بیمه عمر تلفیقی مرحوم علیرضا عصاری به مبلغ 2.847.603.512ریال پرداخت گردید.

   میهن مبلغ 2.847.603.512ریال غرامت عمر تلفیقی پرداخت کرد

   میهن مبلغ 2.847.603.512ریال غرامت عمر تلفیقی پرداخت کرد

   طی مراسمی و بنا به دستور مدیریت محترم عامل جنای حاج آقا موسی رضاو با حضور مدیریت محترم امور شعب جناب آقای ارسلان بیات , مدیر شعبه استان مرکزی و مدیران عامل ، امور مالی و اداری شرکت های تابع وزارت نیرو غرامت بیمه عمر تلفیقی مرحوم علیرضا عصاری به مبلغ 2.847.603.512ریال پرداخت گردید.

   طی مراسمی و بنا به دستور مدیریت محترم عامل جنای حاج آقا موسی رضاو با حضور مدیریت محترم امور شعب جناب آقای ارسلان بیات , مدیر شعبه استان مرکزی و مدیران عامل ، امور مالی و اداری شرکت های تابع وزارت نیرو غرامت بیمه عمر تلفیقی مرحوم علیرضا عصاری به مبلغ 2.847.603.512ریال پرداخت گردید. لازم به ذکر است شرکت بیمه میهن شعبه استان مرکزی با عنایات مدیریت محترم عامل در چهار ماهه نخست سال1396بیش از 12.000.000.000ریال خسارت پرداخت نموده است.

   گالری
 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان