• بیمه میهن برای سال گذشته 22% سود قطعی پرداخت مینماید

   اعلام سود قطعی برای بیمه گذاران بیمه میهن در سال 95

   بیمه میهن برای سال گذشته 22% سود قطعی پرداخت مینماید

   بیمه میهن برای سال گذشته 22% سود قطعی پرداخت مینماید

   اعلام سود قطعی برای بیمه گذاران بیمه میهن د ر سال 95
   به نقل از معاونت بیمه های زندگی شرکت بیمه میهن : این شرکت در سال مالی نود و پنج 22 درصد سود قطعی به بیمه گذاران عمر خود پرداخت می نماید.

   اعلام سود قطعی برای بیمه گذاران بیمه میهن د ر سال 95

   به نقل از معاونت بیمه های زندگی شرکت بیمه میهن : این شرکت در سال مالی نود و پنج 22 درصد سود قطعی به بیمه گذاران عمر خود پرداخت می نماید.

   به گزارش روابط عمومی بیمه میهن محاسبات انجام شده در خصوص سود حاصل از عملکرد بیمه های عمر
   بیمه میهن که توسط محاسب شرکت انجام پذیرفته بیانگر آن است که این شرکت به اندوخته بیمه گذاران
   بیمه های عمر خود برای سال 1395 معادل 22 درصدسود قطعی پرداخت خواهد نمود. سود قطعی این شرکت در سالهای مختلف به ترتیب، 18% در سال 91 ، 21% در سال 92 ، 23% در سال93 ، 24.5% در سال 94
   و 22درصد در سال 95 می باشد . شایان توجه است که سود محاسبه شده در اولین سررسید بیمه ای به حساب اندوخته بیمه گذاران شرکت واریز خواهد گشت.

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان