• پرداخت مبلغ 160،000،000،000ریال از خسارتهای جرحی

   پرداخت مبلغ 160،000،000،000ریال از خسارتهای جرحی

   پرداخت مبلغ 160،000،000،000ریال از خسارتهای جرحی

   پرداخت مبلغ 160،000،000،000ریال از خسارتهای جرحی

   شرکت بیمه میهن در جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران و زیاندیدگان محترم و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ، "رعایت آیین نامه 71 مصوب شورایعالی بیمه "، و مطابق ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، مبلغ 160،000،000،000ریال از خسارتهای جرحی و فوتی بیمه نامه های شخص ثالث را که زیاندیدگان یا صاحبان حقوق آنها جهت دریافت خسارت خود به این شرکت مراجعه ننموده اند را در هفته پایانی سالجاری به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز می نماید.

   شرکت بیمه میهن در جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران و زیاندیدگان محترم و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ، "رعایت آیین نامه 71 مصوب شورایعالی بیمه "، و مطابق ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، مبلغ 160،000،000،000ریال از خسارتهای جرحی و فوتی بیمه نامه های شخص ثالث را که زیاندیدگان یا صاحبان حقوق آنها جهت دریافت خسارت خود به این شرکت مراجعه ننموده اند را در هفته پایانی سالجاری به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز می نماید.

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان