• طرح بیمه حوادث نوروزی

   طرح بیمه حوادث نوروزی

   طرح بیمه حوادث نوروزی

   طرح بیمه حوادث نوروزی

   طرح بیمه حوادث نوروزی
   به منظور تامین بیمه ای هموطنان عزیز در ایام نوروز، طرح بیمه حوادث نوروزی بشرح ذیل آماده ارائه به متقاضیان گردیده است:
   مدت فروش این طرح از تاریخ 25/12/1395 الی 25/01/1396 خواهد بود. بیمه نامه ازساعت 24 تاریخ شروع در بیمه نامه
   به مدت یکماه لغایت ساعت 24 تاریخ انقضاء بیمه نامه معتبر خواهد بود. تمام واحدهای اجرائی شرکت سهامی بیمه میهن
   در سراسر کشور آماده صدور بیمه حوادث نوروزی می باشند. این بیمه نامه شامل پوشش خطر فوت و نقص عضو بوده و تعهدات شامل حوادثی است که وقوع آن بعد از صدور و در مدت اعتبار بیمه نامه باشد

   طرح بیمه حوادث نوروزی

   به منظور تامین بیمه ای هموطنان عزیز در ایام نوروز، طرح بیمه حوادث نوروزی بشرح ذیل آماده ارائه به متقاضیان گردیده است:

   مدت فروش این طرح از تاریخ 25/12/1395 الی 25/01/1396 خواهد بود. بیمه نامه ازساعت 24 تاریخ شروع در بیمه نامه
   به مدت یکماه لغایت ساعت 24 تاریخ انقضاء بیمه نامه معتبر خواهد بود. تمام واحدهای اجرائی شرکت سهامی بیمه میهن
   در سراسر کشور آماده صدور بیمه حوادث نوروزی می باشند. این بیمه نامه شامل پوشش خطر فوت و نقص عضو بوده و تعهدات شامل حوادثی است که وقوع آن بعد از صدور و در مدت اعتبار بیمه نامه باشد

   تعهدات بیمه میهن وحق بیمه مربوطه به شرح زیر است:

   1- پوشش فوت و نقص عضو تا سقف 200.000.000 ریال

   فقط با پرداخت مبلغ 40.000حق بیمه برای هر نفر (حق بیمه + مالیات و ارزش افزوده)

   2- پوشش فوت و نقص عضو تا سقف300.000.000 ریال

   فقط با پرداخت مبلغ 60.000حق بیمه برای هر نفر(حق بیمه +مالیات و ارزش افزوده)

   3- پوشش فوت و نقص عضو تا سقف 400.000.000ریال

   فقط با پرداخت مبلغ 80.000 حق بیمه برای هر نفر (حق بیمه + مالیات و ارزش افزوده)

   اعتبار بیمه نامه از تاریخ شروع به مدت یکماه تمام خواهد بود

   علاقمندان می تواند با مراجعه به هریک از شعب و نمایندگیهای بیمه میهن در سراسر کشور اطلاعات تکمیلی این طرح را دریافت نمایند

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان