• کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری

   کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری

   کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری

   کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری

   کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در تاریخ های 07/11/95 به مدت 10ساعت و با هدف آشنا نمودن کارشناسان با بیمه های عمر و سرمایه گذاری

   کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در تاریخ های 07/11/95 به مدت 10ساعت و با هدف آشنا نمودن کارشناسان با بیمه های عمر و سرمایه گذاری و چگونگی رفتار و فنون بازار یابی و همچنین بازار داری و مشتری مداری در بیمه های عمر و سرمایه گذاری و تشریح شرایط ویژه این بیمه در شرکت بیمه میهن برای کارشناسان شعب سراسر کشورصورت گرفت تا بتوانند با آگاهی کامل و اموزشهای اخذ شده به بازاریابی بهینه بپردازند.

 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان