×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • مشتری مداری، تعامل سازنده و حسن برخورد با بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضایت آنان از اصول بیمه گری است

   بازدید مدیرعامل بیمه میهن از شعبه کرج

   مشتری مداری، تعامل سازنده و حسن برخورد با بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضایت آنان از اصول بیمه گری است

   مشتری مداری، تعامل سازنده و حسن برخورد با بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضایت آنان از اصول بیمه گری است

   مدیرعامل بیمه میهن امروز این مطلب را در بازدید از شعبه این شرکت در کرج و دیدار و گفتگو با کارکنان و شبکه فروش عنوان کرد.

   به گزارش روابط عمومی بیمه میهن، دکتر مصطفوی در جریان این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت های این شعبه قرار گرفت و در مورد عملکرد و مسائل جاری شعبه با کارکنان و نمایندگان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
   مدیرعامل بیمه میهن با قدردانی از تلاش ها و زحمات همکاران شعبه کرج، با اشاره به اهداف راهبردی و برنامه های پیش روی بیمه میهن، بر لزوم توجه به راهبردها و توسعه فعالیت ها، رعایت اصول بیمه گری حرفه ای، تعامل و ارتباط مطلوب با بیمه گذاران و فعالان اقتصادی استان کرج به منظور جذب پورتفوی و ارائه خدمات مطلوب و پوشش های بیمه ای تاکید کرد.
   دکتر مصطفوی تعامل سازنده و حسن برخورد با بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضایت آنان را از اصول بیمه گری دانست و بر رعایت این اصول در روند فعالیت ها تاکید کرد. وی همچنین تقویت و گسترش شبکه فروش را با بکارگیری نیروهای توانمند مورد تأکید قرار داد.
   در جریان این بازدید، صادق جعفریان سرپرست شعبه کرج نیز ضمن خوشامدگویی به مدیرعامل و هیات همراه، به ارائه گزارش عملکرد و طرح مسائل مرتبط با شعبه متبوع پرداخت و درخواست ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد و فعالیت های شعبه و شبکه فروش ارائه کرد.