×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • قرارداد وکلا،کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه
   • آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درمان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال 1399

    ثبت نام تا 15 تیر99

    (( سلامتی تاجیست بر سر انسانهای سالم که تنها بیماران آن را می بینند ))

    اطمینان و آسودگی خاطر انسان ها در مواجهه با خطرات و بیماری ها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعه رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارد. با توجه به رشد تکنولوژی و هزینه های هنگفت درمان، برای ارتقای نظام سلامت ، وجود بیمه های درمان با پوشش های مناسب، بیش از پیش احساس می شود.

    سازمان ها برای پوشش هزینه های درمان اعضاء و کارکنان خود آن را درخواست می نمایند. در راستای رفاه حال وکلا ، کارشناسان و مشاوران محترم ، این مرکز تفاهم نامه ای را با بیمه میهن جهت تأمین بیمه تکمیلی درمان منعقد نموده که مدت بیمه ‌نامه درمان تکمیلی، یک سال شمسی است.

    نکات قابل توجه :

    • پس از پایان مهلت ثبت نام مراتب چگونگی واریز حق بیمه اطلاع رسانی خواهد شد و پس از واریز حق بیمه در لیست بیمه شدگان درمان تکمیلی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه قرار خواهید گرفت.
    • بیمه شدگان محترم میتوانند مبالغ هزینه شده درمانی خود را پس از واریز حق بیمه مطالبه نمایند.
    • در صورت نداشتن بیمه پایه (مانند تامین اجتماعی،خدمات درمانی ،سلامت و ...) امکان دریافت بیمه درمان تکمیلی برای وکلا و کارشناسان محترم وجود دارد.
    • وکلا وکارشناسان محترم می توانند به همراه اعضاء تحت تکفل خود تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
    • وکلا و کارشناسان خانم می توانند همسر ، فرزندان و پدر و مادرتحت تکفل خود را نیز بیمه نمایند.
    • بیمه شده می تواند از دو شرکت بیمه گر، بیمه درمان تکمیلی دریافت نماید اگر بیمه تکمیلی اول هزینه ها را براساس تعرفه
     و سقف تعهدات مندرج در قرارداد پرداخت نماید الباقی هزینه های در تعهد بیمه تکمیلی طبق تعرفه پرداخت می گردد.
    • تعرفه مورد عمل در قرارداد مطابق تعرفه اعلامی توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سندیکای بیمه گران
     می باشد.

    دوره انتظار :

    دوره انتظار شامل اشخاصی است که درسال 98-97 فاقد پوشش بیمه تکمیل درمان بوده اند .

    توضیحات

    • حق بیمه ناشی از تغییرات در تعداد بیمه شدگان بصورت ماهانه مورد محاسبه و پس از صدور الحاقیه تغییرات بیمه شدگان و اعلام آن توسط بیمه گر به بیمه گذار بلافاصله توسط بیمه شده به شرکت بیمه پرداخت شود .

    افرادی که در طول مدت قرارداد می توانند به بیمه ­شدگان اضافه شوند عبارتند از: افراد جدیدالورود، (منوط به اعلام بیمه ­گذار حداکثر یک ماه پس از تاریخ ورود و انتقال)، همسر کارکنانی که ازدواج کرده­اند و افرادی که در اثنای سال بیمه­ای تحت کفالت بیمه­ شده اصلی قرار خواهندگرفت (منوط به اعلام بیمه­ گذار حداکثر ظرف یکماه پس از شروع پوشش کفالت). تاریخ مؤثر برای شروع پوشش بیمه­ای نامبردگان از اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی بیمه­ گذارخواهد بود

    • نوزادان از بدو تولد بیمه می‌باشند مشروط به آنکه بیمه­گذار لیست آنان را حداکثر تا 2 ماه پس از تولد به
     بیمه­ گر اعلام نماید و در صورت انقضاء ضرب­الاجل تعیین شده، از تاریخ دریافت نامه بیمه­گذار پوشش داده خواهد شد.
    • تاریخ مؤثر برای حذف بیمه­شدگان مستند به اعلام کتبی بیمه­گذار و از تاریخ دریافت نامه بیمه­گذار می‌باشد، موارد حذف بیمه­شدگان عبارتست از فوت شدگان،خروج از کفالت می شود. بدیهی است چنانچه بیمه ­شده­ ای در طول مدت پوشش بیمه ­ای خود خسارت دریافت نموده باشد و به هر یک از دلایل ذکر شده از لیست بیمه­ شدگان حذف گردد حق­ بیمه مربوطه تا پایان قرارداد به طور کامل محاسبه و از بیمه­ گذار دریافت می­گردد.
    • شروع پوشش بیمه بعد از پرداخت حق بیمه و مشروط به حد نصاب رسیدن تعداد بیمه شدگان در طرح انتخابی می باشد
    • حد نصاب تعداد بیمه شدگان هرطرح حد اقل 4000 نفر ودر مجموع طرح ها 10.000 نفر می باشد.
    • هزینه های درمانی موضوع این قرارداد که در تعهد بیمه گر می باشد با احتساب مبالغ دریافتی از محل بیمه سازمان خدمات درمانی کارکنان دولت ، سازمان تامین اجتماعی و سایر شرکت ها و سازمان های بیمه ای نمی تواند از صددرصد هزینه های انجام شده تجاوز نماید به عبارت دیگر هزینه های مورد قبول بیمه گر مازاد بر مبالغ دریافت شده از سازمان ها و شرکت های مذکور در این تبصره طبق مفاد قرارداد می باشد .
    • هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تائید بیمه گر به خارج اعزام می گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل فوریت های پزشکی نیاز به معالجه پیدا می کنند در صورت تائید صورتحساب های آن توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط تا سقف تعهد سالیانه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی مندرج در قرار داد پرداخت خواهد شد در غیراینصورت هزینه های انجام شده با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه میهن معادل هم ارز ریالی صورتحساب در زمان بستری (تاریخ صورتحساب) پس از کسر سهم بیمه گر اولیه یا فرانشیز قابل پرداخت می باشد .
     نحوه استفاده بیمه شدگان از مراکز درمانی مجاز سراسر کشور :

    الف ) بیمه شدگان محترم در صورت تمایل به استفاده از بیمارستان های طرف قرارداد می توانند صرفا با در دست داشتن دفترچه درمان یاکارت ملی به مراکز طرف قرارداد مراجعه نمایند ( معرفی نامه بصورت انلاین توسط مراکز طرف قرارداد صادر می گردد ) .

    ب) بیمه شدگان محترم در استفاده از بیمارستان های غیر طرف قرارداد نیز آزاد بوده و میتوانند پس از پرداخت هزینه ها و ارائه اسناد و مدارک به بیمه گر اولیه (در صورت وجود) و دریافت سهم مربوطه ، نسبت به دریافت هزینه های تکمیلی درمانی به بیمه میهن مراجعه نمایند

    ج) بیمه شدگان محترم می بایست در صورت بستری در مراکز طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد مراتب بستری خود را قبل از ترخیص به اطلاع بیمه گر برسانند .

    تبصره 1) مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمه بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد :

    درخواست بیمه شده اصلی

    گواهی پزشکی معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی

    تصویر صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار (در صورت دارا بودن بیمه گر پایه)

    -برای فرزندان ذکور تا سن 26 سال ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و برای فرزندان اناث اصل شناسنامه الزامیست.

    مهلت ارائه مدارک

    • مهلت تحویل مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه­های انجام شده حداکثر مدت سه ماه بعد از ترخیص
     بیمه­ شده از بیمارستان و حداکثر یک ماه پس از دریافت چک بیمه­ گر اول می­باشد و در مورد هزینه ­های پاراکلینیکی
     حداکثر یک ماه بعد از انجام آن خواهد بود.

    (در صورت خاتمه قرارداد حداکثر 2 ماه پس از پایان قرارداداسناد مذکور دریافت و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت) بدیهی است بعد از انقضاء این مدت بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت در قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت .

    • بمنظور تسریع در فرایند کارشناسی اسناد پزشکی و پرداخت خسارت بیمه شدگان می تواند اسناد هزینه پزشکی خود را از طریق اپ موبایل بیمه میهن و سامانه های پیش بینی شده توسط مرکز وکلا ارسال نمایند زمان واریز خسارت همزمان با دریافت اصل مدارک پزشکی می باشد

    فرانشیز
    قسمتی از خسارت که به عهده بیمه شده می باشد (مطابق طرحهای انتخابی ).

    استثنائات
    موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج میباشد:

    • اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام می­گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.
    • عیوب مادرزادی، مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه­گر، رفع این عیوب جنبه درمانی
     داشته باشد.
    • سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.
    • ترک اعتیاد.
    • خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه­شده.
    • حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان.
     • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذیصلاح.
    • فعل و انفعالات هسته ­ای.
    • هزینه اتاق خصوصی، مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه­گر.
    • هزینه همراه بیماران بین 7 تا 70 سال، مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه­گر.
    • جنون.
    • جراحی لثه.
     • رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه­ گر جمع قدرمطلق نقص بینائی هر چشم
      ( درجه نزدیک ­بینی یا دوربینی به ­اضافه نصف آستیگمات) کمتر از 3 دیوپتر باشد.
    • جراحی فک، مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.
    • هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی.
    • لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر.
     • کلیه هزینه­های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است.
     • افرادیکه در هنگام انعقاد قرارداد از کار افتاده کامل و دائم باشند.
     • هزینه چک آپ و هرگونه اقدامی که جنبه درمانی نداشته باشد.
     • سایر شرایط قرارداد مطابق آئین نامه 74 بیمه مرکزی و عرف صنعت بیمه در ایران می باشد.

    "مهلت ثبت نام تا پایان 15 تیر 99 می باشد"

    پس از اتمام ثبت نام فقط جهت افراد جدیدالورود ، نوزادان و همسر بیمه شدگانی که در طول مدت قرارداد ازدواج نموده اند امکان ثبت نام می باشد که می بایست مستندات آن شامل تصویر پروانه وکالت و یا کارشناسی ، شناسنامه و کارت ملی ظرف مدت 30 روز برای بیمه گر ارسال گردد .

    نحوه ثبت نام :

    ثبت نام اعضا صرفا از طریق اپلیکیشن موبایل مرکز وکلا و همچنین آدرس https://judiciarybar.mihaninsurance.com/صورت می پذیرد .

    پرداخت نقدی آنلاین از طریق درگاه بانک صورت می گیرد، رمز دوم و یا پویا (اینترنتی) خود را همراه داشته باشید.

    همزمان با ثبت نام اسکن مدارک شناسایی خود و افراد تحت تکفل را باید آپلود نمایید.

    - بسیاری از سئوالات در سایت ثبت نام توضیح داده شده است. خواهشمند است ابتدا مطالعه و در صورت هرگونه اشکال در مراحل ثبت نام با شماره 09141075675 از ساعت 9 الی 19 تماس حاصل فرمائید. همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید کانال تلگرامی ذیل را دنبال فرمایید.

    http://t.me/mihaninsurancejudiciary

    mihaninurancejudiciary@


    فایل پیوست