• اعضاء محترم هیئت مدیره

   اعضا ء محترم هیأت مدیره هم اکنون به شرح ذیل می باشند:

   جناب آقای عبداله رحیم لوی بنیس (رئیس هیئت مدیره )   جناب آقای هادی درفشی (نایب رئیس هیئت مدیره)   جناب آقای مجید بنویدی ( عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)


   جناب آقای علی محمد خانی (عضو هیئت مدیره)   سرکار خانم اعظم هنردوست(عضو هیئت مدیره)


 • بیمه میهن
 • لینک های مرتبط
 • پیوندهای مرتبط
 • شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه میهن می باشد.
  مجری : پورتال سامان